fbpx
  • Ul. Południowa 35, 71-001
  • +48 695 587 243
  • Ul. Południowa 35, 71-001
  • +48 695 587 243

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GST Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 71-010, ul. Białowieska 2. Tel.: 666 162 122, e-mail: salon@autonovum.pl

2. Zakres gromadzonych przez Administratora danych jest ściśle ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub umowy, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej, PESEL/NIP, REGON, numer telefonu i adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem zleconej usługi lub umowy.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, oraz w celach marketingowych (tylko pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na takie działania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Osoby, którym ujawnia się dane osobowe są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora zobowiązanymi do zachowania tajemnicy. Posiadają oni dostęp do danych wyłącznie z uwagi na konieczność wykonywania obowiązków związanych z realizacją usługi, przygotowaniem oferty lub wykonaniem umowy.

5. W zależności od zleconej usługi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

Usługa (autodetailingowa) Oferta zakupu pojazdu Umowa zakupu pojazdu
SIBIUR Biuro rachunkowe z siedzibą w Goleniowie 72-100, ul. Akacjowa 11A/2 w celu realizacji zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych Paranormal Studio Agencja reklamowa z siedzibą w Szczecinie 71-602, ul. Storrady Świętosławy 1/302 z tytułu obsługi serwisu www SIBIUR Biuro rachunkowe z siedzibą w Goleniowie 72-100, ul. Akacjowa 11A/2 w celu realizacji zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych
Logic Net S.C. z siedzibą w Szczecinie 71-274, ul. Karola Libelta 62 z tytułu obsługi informatycznej świadczonej na potrzeby Administratora Logic Net S.C. z siedzibą w Szczecinie 71-274, ul. Karola Libelta 62 z tytułu obsługi informatycznej świadczonej na potrzeby Administratora Logic Net S.C. z siedzibą w Szczecinie 71-274, ul. Karola Libelta 62 z tytułu obsługi informatycznej świadczonej na potrzeby Administratora
Integra Software z siedzibą w Koszalinie 75-727, ul. Orla 4a z tytułu dostarczania oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora do prowadzenia działalności   Integra Software z siedzibą w Koszalinie 75-727, ul. Orla 4a z tytułu dostarczania oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora do prowadzenia działalności
    WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie 00-236, ul. Świętojerska 5/7 w celu realizacji uprawnień wynikających z przyznanej gwarancji na pojazd
    Fides Finanse z siedzibą w Szczecinie 71-601, ul. Bulwar Gdański 33 w celu zawarcia polisy ubezpieczenia pojazdu*
    Alior Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-617, ul. Żubrów 3 w celu zawarcia umowy leasingu na zakupiony pojazd**
    Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Szczecinie 70-653, ul. Zbożowa 4 w celu zawarcia umowy leasingu na zakupiony pojazd**

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  • W przypadku zlecenia realizacji usługi – zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • W przypadku przygotowania oferty bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie – przez 30 dni
  • W przypadku wykonania umowy – zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz tak długo jak będzie to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem (patrz pkt. 1). Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej powyższe żądania w celu zapobieżenia dostępowi osób nieuprawnionych do Państwa danych.

9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem realizacji usługi, przygotowania oferty bądź zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie zdolny do wykonania usługi, przedstawienia oferty bądź zawarcia umowy.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Informujemy, że w swojej działalności wykorzystujemy poniższe narzędzia internetowe w celu analizy marketingowej oraz prezentacji oferty.

  • Cookies. Wszystkie niezbędne informacje o cookies znajdą Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl ). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym momencie dezaktywować zapisywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron www lub zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies.
  • AdWords. Reklamy spersonalizowane. Zasady AdWords: www.support.google.com/adwordspolicy )
  • Google Analytics. Narzędzie do analizy zachowań konsumenckich na stronach internetowych i tworzenia raportów o tych zachowaniach. Informacje o prywatności: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl Google Analytics można zablokować instalując dodatek do przeglądarki znajdujący się pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

*tylko w przypadku gdy zdecydują się Państwo na zawarcie polisy ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem firmy Fides Finanse oferującej ubezpieczenia pojazdów
**tylko w przypadku gdy zdecydują się Państwo na zawarcie umowy leasingu z jednym z leasingodawców

Layout

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin